Nederluleås Skolkartor gratis för skolundervisning

Info

Välkommen

Välkommen till Nederluleås hemsida för skolkartor och orienteringsteori. Här hittar du skolkartor med färdiga orienteringsbanor samt teoriövningar för utskrift på färgskrivare. Kartorna och övningarna är i pdf format och får fritt användas i all skolundervisning. Alla rättigheter ägs av orienteringsklubbarna Gammelstads IF och Bergnäsets AIK. Kartorna eller teori övningarna får ej säljas eller användas till annat ändamål än ovan angivet. Websidan är framtagen i ett RF handslaget/idrottslyftetprojekt.

Användning

Skolkartor
Kartorna är skolkartor över närområden till skolgårdarna eller lättillgängliga skogsområden. För varje skola finns banor med olika svårighetsgrad. De följer utbildningsstegen i Svenska orienteringsförbundets (SOFTs) läroplan. Färgskalan Grön-Vit-Gul-Orange beskriver graden av svårighet. För grön svårighet skall man kunna följa tydliga ledstänger såsom vägar, stigar, kraftledningar, ängskanter osv. Svårighetsgraden ökas sedan succesivt. Se under SOFTs färgbeskrivning för mer detaljer. Karttecknens betydelse finner du också på SOFTs websida. Kartorna är i skalorna 1:4000, 1:5000 eller 1:7500. För 1:5000 är 1 cm på kartan 50m i verkligheten.

Grön
steg 1
för ex årskurs 1-3
Vit
steg 2
för ex årskurs 3-5
Gul
steg 3
för ex årskurs 5-8
Orange
steg 4
för ex årskurs 8-9

Eleverna bör ta färgschemat stegvis och inte med för hög svårighetsgrad. För ovana eller mycket vana elever bör lägre alt. högre svårighetsgrad användas.

Teorimaterial
För undervisning i orienteringens ädla konst har vi tagit fram ett litet teorimaterial för skolorientering. Det är arbetsuppgifter för eleverna, facit och en lärarhandledning. Materialet kan skrivas ut på färgskrivare och användas fritt i skolundervisning.

Kontakt

Gammelstads IF: Robert Svartholm 070-6234509
Bergnäsets AIK: Per Ögren 070-5296795

Websidan

Websidan är designad av Björn Tomas Minde, Gammelstad.
Senast upptaderad 29/1 -09.

Copyright © 2007-2009 Gammelstads IF och Bergnäsets AIK
Välkommen!
till Nederluleås hemsida för skolkartor